10:07, 28/07/2022

Diên Khánh: Yêu cầu 1 doanh nghiệp chấm dứt cải tạo đất ngoài ranh giới được phê duyệt

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chấm dứt việc bóc phong hóa tại các thửa đất bên ngoài phạm vi dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chấm dứt việc bóc phong hóa tại các thửa đất bên ngoài phạm vi dự án được UBND tỉnh phê duyệt.


Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 628, ngày 1-3-2022 phê duyệt phương án cải tạo đất kết hợp thu hồi khoáng sản (đất san lấp) phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Theo phương án được phê duyệt, tại xã Bình Lộc (huyện Diên Khánh) có 2 vị trí cải tạo bao gồm: Khu vực 1 diện tích 1,83ha, khu vực 2 diện tích 1,29ha; thời gian cải tạo 10 tháng (cải tạo, thu hồi 7 tháng; trồng cây, trồng rừng 3 tháng).


Đoàn kiểm tra huyện Diên Khánh phát hiện tại khu vực 1, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang tiến hành cải tạo, bóc phong hóa (bóc tầng phủ) tại các thửa đất 11, 13, 14 tờ bản đồ số 10, nằm ngoài ranh của dự án. Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty chấm dứt việc bóc phong hóa tại các thửa đất nêu trên; đề nghị công ty thực hiện nghiêm phương án cải tạo đất kết hợp thu hồi khoáng sản (đất san lấp) phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND xã Bình Lộc, các hộ dân liền kề cắm mốc các khu vực xin cải tạo; trước khi tiến hành cải tạo khu vực 2, đề nghị công ty liên hệ với UBND xã Bình Lộc để xác định đường đi vào vị trí đất cải tạo.


CHÍ TRUNG