10:07, 27/07/2022

Góp ý dự án Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt

Sáng 27-7, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo góp ý kiến dự án Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt (dự án do viện chủ trì).

Sáng 27-7, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo góp ý kiến dự án Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập lụt (dự án do viện chủ trì).


Dự án có phạm vi rộng, liên ngành, liên khu vực; nghiên cứu trên 24 hệ thống sông trên địa bàn cả nước, trong đó có sông Cái Nha Trang nhằm đánh giá mức độ rủi ro thiên tai, ngập lụt của các tỉnh, thành phố, xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai, ngập lụt. Từ đó, lập bản đồ cảnh báo để tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai. Các đại biểu đã góp ý các vấn đề liên quan đến lưu vực sông Cái Nha Trang như: Cần quan tâm giải quyết bài toán ngập lụt đô thị, bám sát các tham chiếu về quy hoạch, cập nhật tình hình ngập lụt các hồ chứa và các trận lũ, vết lũ trong thời gian gần đây tại Nha Trang…


Được biết, dự án thực hiện trong thời gian 2021-2023. Thời gian qua, viện đã tổ chức nhiều hội thảo tại các địa phương. Sắp tới, viện sẽ triển khai các hội thảo ở khu vực phía nam và đồng bằng sông Cửu Long.


V.L