11:03, 16/03/2022

Giám sát về thi hành pháp luật quản lý trật tự xây dựng

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu nghiên cứu, rà soát, báo cáo việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng và kết quả xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn kể từ khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành đến tháng 6-2022; ...

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu nghiên cứu, rà soát, báo cáo việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng và kết quả xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn kể từ khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành đến tháng 6-2022; các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng để quản lý, xử lý về trật tự xây dựng trong thời gian nói trên; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đề xuất những giải pháp tháo gỡ để phục vụ cho việc giám sát chuyên đề việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.  


Theo đó, thời gian dự kiến giám sát trong tháng 8-2022. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ ban hành kịp thời các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý vi phạm trật tự xây dựng cũng như đề nghị UBND tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


VĂN KỲ