10:03, 16/03/2022

Đề xuất chuyển mục đích sử dụng 0,17ha rừng để thực hiện dự án hồ Sơn Trung

Sáng 16-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sơn Trung (huyện Khánh Sơn).

 

Sáng 16-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sơn Trung (huyện Khánh Sơn).


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích thực hiện dự án hồ chứa nước Sơn Trung hơn 45ha, trong đó có 1,8ha diện tích quy hoạch rừng sản xuất. Trong 1,8ha này, hiện trạng có 0,17ha rừng. Theo quy định của pháp luật, phần diện tích 0,17ha này phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.


Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện tờ trình, trong đó làm rõ và cụ thể các căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sơn Trung.


Được biết, dự án hồ chứa nước Sơn Trung đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021, thời gian thực hiện 2022-2025 với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hồ chứa có dung tích 2,74 triệu m3 sẽ chứa đủ nước tưới cho khoảng 140ha sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho 20.000 nhân khẩu và đáp ứng yêu cầu về kiểm soát lũ, giảm xói lở, phòng chống thiên tai cho khu vực dọc theo sông Tô Hạp.


H.Đ