10:03, 16/03/2022

Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng

Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin trữ lượng, giá bán, công suất khai thác… 

Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin trữ lượng, giá bán, công suất khai thác… Từ đó, có biện pháp quản lý chặt theo các quy định hiện hành, tránh thất thu, thất thoát về thuế, tài nguyên xây dựng và để chuẩn bị cho các dự án lớn, quan trọng sẽ triển khai trong thời gian tới.


Trước đó, Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sau khi triển khai thực hiện, đơn vị tư vấn đã gặp một số vấn đề khó khăn về tiếp cận thông tin công bố giá cát xây dựng vì trong quý I/2022, không có đơn vị kinh doanh nào cung cấp giá bán mặt hàng này. Mặt hàng cát xây dựng thu thập giá bán thông qua kênh hỏi trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ nhưng các cơ sở không cung cấp báo giá bằng văn bản để làm cơ sở thông báo giá đăng ký. Vì vậy, đơn vị gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin giá mặt bằng cát xây dựng để thực hiện thẩm định công bố giá vật liệu xây dựng.


V.K