10:12, 03/12/2021

Khánh Vĩnh: Tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản bồi lắng vào mùa mưa

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bồi lắng vào mùa mưa.

UBND huyện Khánh Vĩnh vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bồi lắng vào mùa mưa.


Thời gian qua, tình hình mưa lớn diễn ra liên tục trên địa bàn huyện khiến trữ lượng cát, sỏi dưới lòng sông, suối bồi lắng khá nhiều. Tình trạng khai thác cát trái phép cũng thường diễn ra vào thời gian này. Do đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt trữ lượng cát, sỏi dưới lòng sông, suối bồi lắng do mưa. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, quản lý hoạt động khoáng sản sau khi cấp phép; quản lý chặt chẽ việc bảo vệ cát, sỏi dưới lòng sông chưa khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khai thác trái phép. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện.


V.THÀNH