07:10, 10/10/2021

Nha Trang tiếp nhận quản lý 39 lô đất tái định cư

UBND TP. Nha Trang vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa để tiếp nhận và quản lý 39 lô đất tái định cư (TĐC) còn lại sau khi đã bố trí TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

UBND TP. Nha Trang vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa để tiếp nhận và quản lý 39 lô đất tái định cư (TĐC) còn lại sau khi đã bố trí TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.


Trước đó, UBND TP. Nha Trang nhận được văn bản của BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa về việc giao trả quỹ đất TĐC còn lại sau khi bố trí TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập. Hiện nay, công tác giải tỏa dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái (Khu dân cư Cồn Tân Lập) đã cơ bản hoàn thành. Tổng số đất bố trí TĐC cho dự án 1.203 lô, đã cấp 1.154 lô cho các hộ dân, số lô chưa cấp 49 lô. Dự kiến tiếp tục bố trí cho các trường hợp giải tỏa là 10 lô; số lô TĐC còn lại là 39 lô. Do đó, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông đề nghị giao trả để TP. Nha Trang bố trí cho dự án khác.


THÁI THỊNH