Tổ chức các hội nghị phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang

Thứ Tư, 29/09/2021, 21:29 [GMT+7]

Tổ chức các hội nghị phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo UBND tỉnh chủ trì tổ chức các hội nghị phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 với sự tham gia của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cố vấn trưởng quy hoạch tỉnh, các chuyên gia, cơ quan, đơn vị liên quan nhằm huy động tối đa các ý tưởng, ý kiến đóng góp, bảo đảm đồ án có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tế, tạo đột phá cho TP. Nha Trang phát triển bền vững trong thời gian tới.


Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Tổ giúp việc tăng cường kết nối giữa đơn vị tư vấn quy hoạch Nha Trang với đơn vị tư vấn McKinsey & Company và kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (cố vấn trưởng quy hoạch tỉnh) để bảo đảm đồ án có sự thống nhất, khả thi. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc tiếp tục hoàn thiện đồ án, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình Tỉnh ủy thông qua.


V.K

.

các thông tin tiện ích