10:07, 13/07/2021

Tình trạng "Hiến đất để... bán đất" ở huyện Khánh Vĩnh: Sở Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra

Ngày 12-7, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành và chấp hành pháp luật về đất đai tại một số xã của huyện Khánh Vĩnh...

Ngày 12-7, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành và chấp hành pháp luật về đất đai tại một số xã của huyện Khánh Vĩnh.
 
Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã: Sông Cầu, Khánh Phú, Khánh Nam và Cầu Bà thuộc huyện Khánh Vĩnh, theo phản ánh của Báo Khánh Hòa tại bài viết “Hiến đất để... bán đất”, ra số thứ Tư, ngày 16-6. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành và chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đang sử dụng đất tại địa bàn các xã nêu trên và các xã khác (trường hợp cần thiết), báo cáo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn kiểm tra, 10 ngày làm việc thực tế và tổng hợp báo cáo, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. 
 
Trước đó, Báo Khánh Hòa đã có bài phóng sự “Hiến đất để... bán đất”, phản ánh về việc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có tình trạng các hộ dân lấy danh nghĩa hiến đất nông, lâm nghiệp để mở đường giao thông rồi phân lô, tách thửa để chuyển nhượng trái quy định.
 
VĨNH THÀNH