09:07, 25/07/2021

Chung cư xã hội P.H Nha Trang miễn 2 tháng phí quản lý vận hành cho cư dân

Ngày 24-7, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư P.H Nha Trang ban hành thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cư dân Chung cư xã hội P.H Nha Trang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, công ty miễn toàn bộ phí quản lý vận hành chung cư cho cư dân trong tháng 6 và 7-2021.

Ngày 24-7, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư P.H Nha Trang ban hành thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cư dân Chung cư xã hội P.H Nha Trang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, công ty miễn toàn bộ phí quản lý vận hành chung cư cho cư dân trong tháng 6 và 7-2021. Những hộ nào đã nộp phí quản lý vận hành trong những tháng nêu trên liên hệ Phòng Kế toán để nhận lại tiền hoặc sẽ được khấu trừ vào các tháng tiếp theo.

 

Chung cư xã hội P.H Nha Trang.

Chung cư xã hội P.H Nha Trang.


Được biết, Chung cư xã hội P.H Nha Trang có gần 1.000 hộ sinh sống. Tổng số tiền công ty hỗ trợ người dân trong 2 tháng khoảng 850 triệu đồng.


VĂN KỲ