Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải từ việc chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 23/07/2021, 22:51 [GMT+7]

Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải từ việc chống dịch Covid-19

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở y tế phải được thu gom, quản lý như đối với chất thải y tế nguy hại. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm của người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19) phát sinh từ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, từ phòng xét nghiệm phải được xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử trùng khác trước khi tiếp tục phân loại, thu gom, xử lý.


Về hoạt động xử lý, ưu tiên xử lý tại cơ sở y tế ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Bên cạnh đó, xử lý tập trung, vận chuyển chất thải ngay trong ngày đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm bệnh hoặc cơ sở có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.


Toàn bộ chất thải rắn phát sinh ở khu vực cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; chất thải phát sinh từ hoạt động xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; tại các điểm chốt phòng, chống dịch phải được thu gom, xử lý như đối với chất thải rắn phát sinh từ khu vực điều trị người mắc Covid-19 nêu trên.


Rác thải sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc người nhiễm SARS-CoV-2 được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý rác thải sinh hoạt. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện phun hóa chất khử trùng chất thải trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận  chuyển, xử lý.


THÁI THỊNH


 

.

các thông tin tiện ích