10:05, 17/05/2021

Tiến độ thực hiện dự án CCSEP còn chậm

Ngày 17-5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về tiến độ thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP).

 

Ngày 17-5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về tiến độ thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP).


Tại cuộc họp, các thành viên của WB đánh giá, khối lượng thực hiện công việc liên quan tới Tiểu dự án Nha Trang đang chậm hơn thời gian cam kết, trong đó chậm nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng. Do đó, WB kiến nghị UBND tỉnh thường xuyên họp bàn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; khẩn trương xây dựng phương án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất và giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh định kỳ 2 tuần/lần báo cáo cho WB về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục, công trình để tránh tình trạng bàn giao không đủ mặt bằng cho nhà thầu thi công sau khi đã ký hợp đồng...


Ông Nguyễn Anh Tuấn thống nhất với kiến nghị của WB về việc cho triển khai các gói thầu khi đã giải phóng mặt bằng đến mức độ phù hợp; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của WB trong quá trình thực hiện các hạng mục của dự án, nhất là hạng mục liên quan đến Nhà máy xử lý nước thải phía bắc và những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông đề nghị Ban quản lý Dự án Phát triển tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung làm rõ, xác định ranh giới thu hồi đất; xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, xác định tiêu chí bố trí tái định cư cho những trường hợp bị ảnh hưởng; giải quyết các kiến nghị của WB, nhất là kiến nghị về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư…


NHẬT THANH