11:04, 23/04/2021

Dừng nổ mìn tại dự án Haborizon

Ngày 23-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang). UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Thế Giới Xanh (Công ty Thế Giới Xanh) - chủ đầu tư dự án dừng thi công hạ cốt nền bằng giải pháp nổ mìn.

Ngày 23-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang). UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thế Giới Xanh (Công ty Thế Giới Xanh) - chủ đầu tư dự án dừng thi công hạ cốt nền bằng giải pháp nổ mìn.


Khẩn trương dọn dẹp mặt bằng


Tại cuộc họp, sau khi nghe các ngành báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Thế Giới Xanh dừng thực hiện thi công hạ cốt nền dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang bằng giải pháp nổ mìn; chỉ được phép tiếp tục thi công hạ cốt nền khi dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Thế Giới Xanh dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển khối lượng đất đá tận thu trong thi công hạ cốt nền ra khỏi dự án để bảo đảm an toàn cho khu dân cư, tránh sạt lở đất đá và có phương án thoát nước an toàn khi có mưa.

 

Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang nằm trên núi  tại khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng.

Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang nằm trên núi tại khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng.


UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND TP. Nha Trang kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thủ tục để Công ty Thế Giới Xanh thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, tránh sạt lở đất đá, gây nguy hiểm cho khu dân cư phía dưới. Công ty Thế Giới Xanh phải thực hiện nghiêm các yêu cầu trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.


Xem xét lại giải pháp hạ cốt nền

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các sở, ngành, địa phương rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát để thực hiện các bước trình tự, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư nhằm bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tránh sự thiếu thống nhất, thiếu giám sát về giải pháp thi công hạ cốt nền như ở dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang.

UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Thế Giới Xanh khẩn trương làm việc với các sở, ngành, địa phương để hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, bồi thường giải tỏa phần diện tích còn lại theo đúng quy định của pháp luật. UBND TP. Nha Trang và Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét và có quan điểm chính thức việc cập nhật quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang trong quá trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Phước Đồng, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 bảo đảm tính khớp nối, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.


Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, khi nào dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang có đầy đủ thủ tục đầu tư, đất đai và được cấp giấy phép xây dựng đúng quy định thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND TP. Nha Trang và Công ty Thế Giới Xanh xem xét lại giải pháp thi công hạ cốt nền của dự án theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành thống nhất giải pháp thi công hạ cốt nền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.


Theo đại diện Công ty Thế Giới Xanh, công ty đang khẩn trương thu dọn đất đá dôi dư tại công trường dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang, có giải pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu dân cư. Thời gian tới, công ty sẽ khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện các thủ tục giao đất, sau đó sẽ liên hệ với Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng theo yêu cầu của UBND tỉnh. Trước đây, UBND tỉnh cho phép Công ty Thế Giới Xanh thu hồi hơn 243.200m3 đất, đá ra khỏi dự án. Tuy nhiên, đến nay, công ty mới chỉ hoàn thành khoảng 50% khối lượng.


VĂN KỲ