11:01, 10/01/2021

Hủy bỏ chủ trương xây dựng hầm đi bộ qua đường Trần Phú

Do chồng lấn quy hoạch, chưa đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định 39 của Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hủy bỏ chủ trương xây dựng hầm đi bộ qua đường Trần Phú thuộc khu vực dự án Nha Trang Golden Gate (tại số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang).

 

Do chồng lấn quy hoạch, chưa đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định 39 của Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hủy bỏ chủ trương xây dựng hầm đi bộ qua đường Trần Phú thuộc khu vực dự án Nha Trang Golden Gate (tại số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang).


Chồng lấn quy hoạch


Ngày 21-10-2015, UBND tỉnh đã có văn bản số 7053, đồng ý chủ trương xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú và xây dựng công viên bờ biển. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua quá trình kiểm tra, rà soát quy định pháp luật và các nội dung khác có liên quan, chủ trương nêu trên gặp phải một số bất cập và vướng mắc.

 

Cụ thể, phạm vi dự kiến đầu tư xây dựng hầm đi bộ qua đường Trần Phú nằm ngoài phạm vi được giao đất để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate của Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng). Trong khi đó, đường hầm đi bộ này chủ yếu sử dụng cho khách du lịch và dân cư thuộc dự án Nha Trang Golden Gate.


Theo Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (Đồ án) được UBND tỉnh phê duyệt tháng 10-2014, phạm vi lân cận khu đất thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate (cách khu đất khoảng 20m về phía tây bắc) có quy hoạch 1 vị trí hầm đi bộ băng qua đường Trần Phú.


Tuy nhiên, theo phương án quy hoạch của Đồ án điều chỉnh (đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến tại văn bản số 1535 ngày 23-4-2020), phạm vi nêu trên không còn quy hoạch vị trí hầm đi bộ băng qua đường Trần Phú. Hiện nay, việc hoàn chỉnh trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh nêu trên gặp vướng mắc do ý kiến chưa thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nội dung vướng mắc liên quan quy hoạch chung TP. Nha Trang, quy hoạch sân bay Nha Trang cũ (chồng lấn liên quan khu vực Quảng trường Đại dương).

 

Khu vực sân bay Nha Trang cũ và đường Trần Phú nhìn từ trên cao.

Khu vực sân bay Nha Trang cũ và đường Trần Phú nhìn từ trên cao.

 

Tại Điều 5, Nghị định 39 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định: “Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt” và tại điều 10 Nghị định 39 nêu trên quy định: “Quy hoạch xây dựng ngầm đô thị là nội dung của đồ án quy hoạch đô thị. Nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong đồ án quy hoạch đô thị tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị”.


Như vậy, với việc không còn được định hướng, quy hoạch trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (đang triển khai, hoàn chỉnh), việc triển khai xây dựng hầm đường bộ qua đường Trần Phú theo chủ trương trước đây của UBND tỉnh tại văn bản 7053 là chưa đủ cơ sở để thực hiện.


Đồng thời, nội dung giải quyết đối với việc đầu tư xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú cũng có những nội dung vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.


Hủy bỏ chủ trương


Từ các lý do trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ chủ trương xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú và xây dựng công viên bờ biển hoặc yêu cầu Công ty Đỉnh Vàng tạm dừng việc đầu tư xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú.


Việc xem xét nội dung đề nghị đầu tư xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú và công viên bờ biển nêu trên của Công ty Đỉnh Vàng chỉ đủ cơ sở để thực hiện sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có kết quả rà soát theo quy định của Luật Đất đai và sau khi Đồ án được phê duyệt.


Được biết, hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất với báo cáo và đề nghị nêu trên của Sở Xây dựng, hủy bỏ văn bản số 7053 về chủ trương xây dựng đường hầm đi bộ qua đường Trần Phú và xây dựng công viên bờ biển. Đồng thời, giao Sở TN-MT tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về đất đai theo ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) tại văn bản số 1155 ngày 1-6-2020, liên quan đến thủ tục cho thuê lòng đất dưới đường giao thông công cộng để xây dựng công trình ngầm, báo cáo tham mưu UBND tỉnh.


THÁI THỊNH