Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chủ Nhật, 10/01/2021, 21:53 [GMT+7]

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2178 phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN-MT) kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”.


Theo đó, mục tiêu của đề án là đến năm 2023, 30% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN-MT được hoàn thiện; kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số… Đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về TN-MT tạo nền tảng Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành TN-MT được hoàn thiện, đảm bảo an toàn, an ninh; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số…


Đề án có 5 nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về TN-MT; xây dựng các nền tảng quản trị, tích hợp, khai thác sử dụng dữ liệu TN-MT; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN-MT; xây dựng Cổng dữ liệu ngành TN-MT; nâng cấp, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích