Sớm triển khai các dự án vì mục đích quốc gia, công cộng

Thứ Năm, 07/01/2021, 22:20 [GMT+7]

Sớm triển khai các dự án vì mục đích quốc gia, công cộng

Ngày 6-1, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương nghiên cứu Nghị quyết 106 ngày 8-12-2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án chuyển đổi mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 105 ngày 8-12-2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh kế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.


Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2021 sẽ có 7 dự án chuyển đổi 9,71ha đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Đồng thời, Nhà nước sẽ thu hồi 54,83ha đất để thực hiện 13 dự án. Toàn bộ 20 dự án này là những dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích