Phê duyệt phương án cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói tại xứ đồng Gò Lẫm

Thứ Sáu, 09/10/2020, 22:18 [GMT+7]

Phê duyệt phương án cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói tại xứ đồng Gò Lẫm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói tại xứ đồng Gò Lẫm (xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa). Theo đó, tổng diện tích khu vực cải tạo đồng ruộng được phê duyệt là hơn 100ha, trong đó diện tích đất hành lang suối và hành lang đường (ngoài dự án) là 5,3ha, diện tích còn lại được phép cải tạo là 95,5ha. Độ sâu cải tạo trung bình 1,19m (so với bề mặt hiện trạng), khối lượng sét thu hồi hơn 113,6m3, thời hạn cho phép cải tạo 24 tháng.


UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và sản xuất Hòa Khánh (Công ty Hòa Khánh) xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), UBND thị xã Ninh Hòa và UBND xã Ninh Hưng để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Về nghĩa vụ tài chính, ngoài việc thực hiện nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định, Công ty Hòa Khánh thực hiện hồ sơ tính tiền cấp quyền thu hồi khoáng sản gửi Sở TN-MT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.


Sau khi hoàn thành công tác cải tạo, Công ty Hòa Khánh có trách nhiệm xây dựng lại hệ thống kênh tưới tiêu, đường giao thông nội bộ kết nối đồng bộ với hệ thống chung của khu vực, phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và UBND xã Ninh Hưng chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện kiểm tra, giám sát việc cải tạo đồng ruộng theo phương án đã được phê duyệt, lập thủ tục chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, phối hợp với Sở TN-MT thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường.


Chí Trung

 

.

các thông tin tiện ích