10:09, 07/09/2020

Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản 4618 gửi các địa phương đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản 4618 gửi các địa phương đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.


Đến nay, toàn quốc mới có 14/63 tỉnh hoàn thành và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 về bộ; 49/63 tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo kết quả kiểm kê, đặc biệt có 5 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê ở cấp xã và 12 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành kiểm kê cấp huyện. Việc chậm hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 ở địa phương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của cả nước. Bộ TN-MT đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau: Đối với các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 cấp tỉnh chưa gửi kết quả kiểm kê về Bộ TN-MT đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát hoàn thiện sản phẩm các cấp và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của tỉnh, thành phố về Bộ TN-MT trước ngày 15-9. Đối với các địa phương chưa hoàn thành kiểm kê đất đai cấp xã, huyện, đề nghị tập trung lực lượng thực hiện, đôn đốc, kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chậm nhất trước ngày 30-9 phải hoàn thành và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của tỉnh, thành phố về Bộ TN-MT để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Đến ngày 15-9, các địa phương vẫn chưa hoàn thành phải báo cáo tiến độ thực hiện về bộ và triển khai cập nhật ngay dữ liệu kết quả kiểm kê đất đai các cấp đã được chỉnh sửa, hoàn thiện lên hệ thống phần mềm TK-Online theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai.


V.L