09:08, 09/08/2020

Quản lý chặt việc cải tạo đồng ruộng có thu hồi đất sét làm gạch ngói

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh về việc cải tạo đồng ruộng, thu hồi đất sét làm gạch ngói tại các cánh đồng thuộc xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa theo theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh về việc cải tạo đồng ruộng, thu hồi đất sét làm gạch ngói tại các cánh đồng thuộc xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa theo theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.


Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý chặt chẽ việc cải tạo đồng ruộng có thu hồi đất sét làm gạch ngói, đảm bảo đúng quy định pháp luật về quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản. Lưu ý, việc cải tạo đồng ruộng có thu hồi đất sét phải thực hiện đúng phương án của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phạm vi nằm trong vùng quy hoạch cải tạo đồng ruộng, cao độ mặt bằng sau khai thác đảm bảo phương án đề ra. Việc hoàn trả mặt bằng sau cải tạo đồng ruộng phải đảm bảo bằng phẳng, tạo điều kiện tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp; nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét không đúng phương án đề ra.


V.L