10:08, 07/08/2020

Đánh giá hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 7-8, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết vừa nhận được văn bản của Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện Thông tư 03 của bộ này về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 7-8, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết vừa nhận được văn bản của Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện Thông tư 03 của bộ này về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Theo đó, cùng với đánh giá về việc triển khai thông tư nêu trên, sở sẽ báo cáo kết quả đạt được và các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất các nội dung cần hoàn thiện, sửa đổi trong việc xác định chi phí bảo trì các công trình xây dựng cho phù hợp thực tiễn.


Được biết, ngày 16-3-2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Đến ngày 17-6-2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020. Vì vậy, việc điều chỉnh bổ sung Thông tư 03 là cần thiết để phù hợp với những thay đổi của Luật Xây dựng.


THÀNH NAM