Lập báo cáo chuyên đề về môi trường

Thứ Ba, 13/08/2019, 05:23 [GMT+7]

Lập báo cáo chuyên đề về môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thành lập Tổ biên soạn các báo cáo chuyên đề về môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, tỉnh giao sở lập báo cáo chuyên đề về môi trường phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch môi trường giai đoạn 2021 - 2025, gồm 10 chuyên đề: Sức ép của kinh tế - xã hội đối với môi trường; hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ; hiện trạng môi trường không khí; hiện trạng môi trường đất; hiện trạng đa dạng sinh học; quản lý chất thải rắn; biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường; tác động của ô nhiễm môi trường; công tác quản lý môi trường địa phương; các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường 5 năm tới.


V.L

.

các thông tin tiện ích