20:33, 28/02/2024

Thay mới hệ thống thoát nước một đoạn trên đường Ngô Gia Tự

UBND TP. Nha Trang vừa thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh, thay mới hệ thống thoát nước trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Lê Thánh Tôn từ chi phí giảm thầu và dự phòng của công trình Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự, theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang.

Theo đó, công trình Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự được UBND TP. Nha Trang phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3927 ngày 2-8-2022, với tổng mức đầu tư hơn 21,3 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống thoát nước mưa công trình đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Lê Thánh Tôn tận dụng cống cũ được đầu tư từ năm 1998 và chỉ thực hiện sửa chữa các mối bị hỏng. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra và thi công, hiện nay, hệ thống thoát nước này đã bị hỏng nặng và xuống cấp, theo thời gian sẽ bị sụt lún ảnh hưởng lớn đến hạ tầng phía trên vừa mới đầu tư. Do đó, để đảm bảo chất lượng toàn bộ công trình ngày 22-2, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang (chủ đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự) đã mời các đơn vị liên quan họp về xử lý hệ thống thoát nước của đoạn cống nêu trên. Qua cuộc họp, các đơn vị thống nhất phương án thay thế mới toàn bộ hệ thống thoát nước cũ trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Lê Thánh Tôn.

CHÍ TRUNG