20:11, 28/02/2024

Duy trì sĩ số học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

K.D

Ngày 28-2, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Học sinh huyện Khánh Vĩnh.
Học sinh huyện Khánh Vĩnh trong giờ học.

Theo đó, sở đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về phòng, chống các hủ tục, đặc biệt là nạn tảo hôn dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học; chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục về hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong chương trình và các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức dạy học nghiêm túc, quản lý học sinh chặt chẽ và giữ mối quan hệ thường xuyên với gia đình, địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, đảm bảo duy trì sĩ số, ổn định dạy học. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và cơ quan chức năng để triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền được học tập của học sinh trong độ tuổi đến trường.

K.D