21:09, 24/05/2023

Trường Đại học Nha Trang:
Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

TIẾN QUANG

Sáng 24-5, Trường Đại học Nha Trang khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Quang cảnh khai mạc hội thi.
Quang cảnh khai mạc hội thi.

    

Hội thi có 8 thí sinh là giảng viên cơ hữu của trường tham gia. Trong thời gian 3 ngày (từ 24 đến 26-5), các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Nhận thức, điều lệnh và thực hành giảng. Nội dung thực hành giảng được chia thành 2 đối tượng: Giảng viên chính trị giảng dạy nội dung học phần đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác quốc phòng và an ninh; giảng viên quân sự giảng dạy nội dung học phần quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Thông qua hội thi, các giảng viên được giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; đồng thời là cơ sở để nhà trường lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức trong thời gian tới.

TIẾN QUANG