17:54, 24/05/2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang:
Sơ kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

K.D

Sáng 24-5, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

 
Giáo viên chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
Giáo viên chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

TP. Nha Trang hiện có 72 trường mầm non và 191 nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục, trong đó có 4 trường thực hiện mô hình điểm chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là: Mầm non Hương Sen, Mầm non 3-2, Mầm non Vĩnh Hòa, Mầm non Vĩnh Trung. Trong 2 năm qua, các trường trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tích cực đổi mới phương pháp giáo dục theo định hướng "lấy trẻ làm trung tâm" và theo phương châm “học thông qua vui chơi, trải nghiệm”; đẩy mạnh phối hợp với gia đình và cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, hội thi phong phú… Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại các cơ sở giáo dục mầm non; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động cho cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ…

K.D