10:11, 27/11/2022

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Diên Khánh) vừa phối hợp với Công an thị trấn Diên Khánh tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và triển khai văn hóa giao thông cho hơn 1.200 học sinh.

Trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Diên Khánh) vừa phối hợp với Công an thị trấn Diên Khánh tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và triển khai văn hóa giao thông cho hơn 1.200 học sinh.


Các học sinh được phổ biến về thực trạng vi phạm pháp luật tại địa phương và các trường học; tìm hiểu về văn hóa giao thông; những hành vi và cách phòng, chống bạo lực học đường cũng như các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học. Đồng thời, được cảnh báo những mặt trái của mạng xã hội, game online, biết cách ứng xử phù hợp trên môi trường mạng, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh.

 
T.V