08:09, 29/09/2022

Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn: Khai giảng năm học 2022-2023

Sáng 29-9, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn tổ chức khai giảng năm học 2022-2023.

Sáng 29-9, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn tổ chức khai giảng năm học 2022-2023.


Năm học này, nhà trường tuyển sinh 180 học sinh hệ trung cấp, 120 học sinh hệ giáo dục thường xuyên; mở thêm ngành nghề đào tạo mới là trồng cây ăn quả; đồng thời tiếp tục tuyển sinh đào tạo hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên khoảng 300 học viên. Trong năm học mới, nhà trường sẽ chú trọng đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và nhu cầu thị trường lao động, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo.  


Dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022.


Đinh Luận