06:09, 27/09/2022

Những nơi nguy hiểm do mưa bão cần kịp thời cho học sinh nghỉ học

Đây là một trong những nội dung tại văn bản chiều 27-9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở triển khai Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó cơn bão Noru gần biển Đông.

Đây là một trong những nội dung tại văn bản chiều 27-9 Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở triển khai Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó cơn bão Noru gần biển Đông.
 
Cụ thể, sở yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên diễn biến của bão, mưa lũ sau bão; thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh để chủ động phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
 
Bên cạnh đó, bảo đảm an toàn cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh khi đến trường; những nơi nguy hiểm do mưa bão cần kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học; sẵn sàng hỗ trợ người dân tránh trú trong các trường học khi đảm bảo an toàn.
 
Đồng thời, chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và dụng cụ học tập; chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ (nếu có) để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.
 
K.D