09:09, 29/09/2022

Chuẩn bị tốt cho các kỳ thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa thông tin một số định hướng tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm trước; kỳ tuyển sinh vào lớp 10 duy trì áp dụng 2 nguyện vọng cho thí sinh theo phương thức được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa thông tin một số định hướng tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm trước; kỳ tuyển sinh vào lớp 10 duy trì áp dụng 2 nguyện vọng cho thí sinh theo phương thức được UBND tỉnh phê duyệt.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2022; bảo đảm kết quả thi có sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng trong các trường phổ thông. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng đối với 63 tỉnh, thành vừa qua, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không còn phù hợp; xây dựng, hoàn thiện quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi tốt nghiệp THPT; đồng thời từng bước chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (được áp dụng với cấp THPT kể từ năm học 2022-2023).

 

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.


Ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở sẽ tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và định hướng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ GD-ĐT; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý trong tổ chức thi. Bên cạnh đó, làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tăng cường quán triệt quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức các khâu của kỳ thi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi sẽ được đẩy mạnh, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời. Sở cũng sẽ chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi và xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, dự phòng xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh (nếu có).


Đối với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, trên cơ sở phương thức tuyển sinh được UBND tỉnh phê duyệt, Sở GD-ĐT sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh nghiêm túc, công khai. Trong đó, sẽ tiếp tục duy trì cho thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng ở các trường THPT nhằm tạo điều kiện cho học sinh trong việc lựa chọn trường.


Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 là việc cập nhật và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý văn bằng đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt các kỳ thi, tổ chức tốt công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 và tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2023 - 2024. Bên cạnh đó, chú trọng quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho các cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thi…

 

Lịch tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh năm học 2022-2023 như sau: Thi tốt nghiệp THPT và thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2023 tổ chức theo lịch của Bộ GD-ĐT; thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh tổ chức vào tháng 12-2022. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023 kết thúc trước ngày 15-6-2023. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tiểu học, THCS, THPT năm học 2023 - 2024 trước ngày 31-7-2023. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (đối với các trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển - nếu có) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6-2023.


H.NGÂN