10:08, 11/08/2022

Các trường linh động thực hiện kế hoạch giáo dục

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học từ năm học 2022 - 2023.
 

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học từ năm học 2022 - 2023.
 
Cụ thể, sở yêu cầu các trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình giáo dục; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học; không gây áp lực đối với học sinh, không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo phát huy vai trò từng cá nhân, tính tương tác, hợp tác các thành viên trong tổ để đảm bảo tính liên thông giữa các môn học và hoạt động giáo dục. Kế hoạch bài dạy của giáo viên được thiết kế dưới dạng tiết học, bài học, chủ đề; mỗi bài học, chủ đề có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, được xây dựng thành các hoạt động học…
 
K.D