02:08, 11/08/2022

Trao tặng 200 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa tiếp nhận 200 bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 7 và 10, với tổng cộng 1.700 bản, do Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế trao tặng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa tiếp nhận 200 bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 7 và 10, với tổng cộng 1.700 bản, do Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế trao tặng. 
 
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa (bên phải) tiếp nhận tượng trưng bộ sách giáo khoa từ Công ty VEPIC.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa (bên phải) tiếp nhận tượng trưng bộ sách giáo khoa từ Công ty VEPIC.
 
Cụ thể, Công ty VEPIC đã tặng 100 bộ sách giáo khoa lớp 7 (1.200 bản, 10 môn) và 100 bộ sách giáo khoa lớp 10 (500 bản, 4 môn) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá 34,6 triệu đồng. Số sách trên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ cho các trường THPT và các phòng giáo dục và đào tạo để trao đến học sinh của các trường.
 
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh (bên trái) tiếp nhận vở do công ty trao tặng.
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh (bên trái) tiếp nhận vở do công ty trao tặng.
 
Ngoài ra, Công ty cũng trao tặng 500 tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Diên Khánh thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
 
Thiện Dung