05:06, 25/06/2022

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Ngày 24 và 25-6, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2021-2022.

Ngày 24 và 25-6, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2021 - 2022.

 

Sinh viên báo cáo đề tài nghiên cứu.
Sinh viên báo cáo đề tài nghiên cứu.
 
 
Hội nghị đã nghe sinh viên các ngành báo cáo 20 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm về các lĩnh vực như: Giải pháp nâng cao ý thức học tập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các cuộc thi chuyên ngành; phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ của sinh viên; tìm kiếm việc làm ngoài giờ; tạo việc làm bằng cách bán sản phẩm tự chế biến của sinh viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên sinh viên của trường…
 
Theo đánh giá của hội đồng khoa học nhà trường, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm nay đạt chất lượng tốt, đảm bảo tính ứng dụng, góp phần nâng cao tính tự học, sáng tạo của học sinh, sinh viên. 
 
 
Giảng viên của trường báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và giáo trình.
Giảng viên của trường báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và giáo trình.
 
Cũng trong 2 ngày 24 và 25-6, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức nghiệm thu đối với 22 đề tài nghiên cứu khoa học và giáo trình của giảng viên các khoa như: Nghiên cứu sự thay đổi của ngành du lịch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để phục vụ công tác đào tạo tại trường; xây dựng hệ thống khi kết thúc môn học, mô đun trực tuyến…
 
K.D