10:01, 03/01/2022

Đảm bảo chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT về việc đảm bảo chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT về việc đảm bảo chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh.
 
Theo đó, sở đề nghị các phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở GD mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 50 năm 2020 của Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và công văn số 771 năm 2021 của Sở GD-ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư 50. Các cơ sở GD mầm non chỉ tổ chức triển khai thực hiện khi đáp ứng các yêu cầu về điều kiện quy định tại Thông tư 50, đặc biệt là về đội ngũ giáo viên trực tiếp tổ chức các hoạt động GD cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh. Các cơ sở GD mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh chỉ lựa chọn, sử dụng các nguồn tài liệu đã được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng trong các cơ sở GD mầm non...
 
V.THÀNH