10:01, 03/01/2022

Phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở GD mầm non...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở GD mầm non.
 
Theo đó, các phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GD mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chương trình và kế hoạch GD phù hợp với thời gian còn lại của năm học theo hướng dẫn của sở. Đồng thời, các cơ sở phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, y tế, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi đón trẻ quay trở lại trường và truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, GD, phát triển theo luật định và đảm bảo quyền trẻ em; phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ, y tế địa phương theo dõi, nắm bắt và có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp của dịch Covid-19 xảy ra...
 
H.PHONG