Rốt ráo giải quyết việc "quên" tái bổ nhiệm cán bộ

Thứ Tư, 20/01/2021, 22:12 [GMT+7]

Rốt ráo giải quyết việc "quên" tái bổ nhiệm cán bộ

Sau khi Báo Khánh Hòa đăng tải loạt bài “Quên… tái bổ nhiệm hàng chục cán bộ”, phản ánh thực trạng 67 hiệu trưởng, hiệu phó của các trường học trên địa bàn thị xã Ninh Hòa bị chậm tái bổ nhiệm, mới đây, UBND thị xã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin hướng giải quyết đối với các trường hợp này.


Xin chủ trương bổ nhiệm lại


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) được Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa ủy quyền cho Trưởng phòng GD-ĐT thị xã thực hiện theo Quyết định số 1650 ngày 31-8-2016 của UBND thị xã về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD-ĐT thuộc UBND thị xã Ninh Hòa. Từ khi được ủy quyền đến nay, Phòng GD-ĐT đã chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã thực hiện quy trình bổ nhiệm và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT theo đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đối với việc bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT, mặc dù được Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo, Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc nhưng vẫn chưa thực hiện theo quy định. Qua rà soát, hiện nay, toàn thị xã có 67 cán bộ quản lý trường học (gồm 29 hiệu trưởng và 38 phó hiệu trưởng) chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ khi không còn đủ thời gian để bổ nhiệm lại.

 

 Một góc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.

Một góc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.


Để đảm bảo việc tổ chức hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị, nâng cao chất lượng GD tại địa phương, thực hiện đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo cũng như quyền lợi của cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT trực thuộc, UBND thị xã đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 67 trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nêu trên. Qua rà soát, UBND thị xã Ninh Hòa đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép thị xã công nhận thời gian giữ chức vụ kể từ ngày hết thời hạn bổ nhiệm đến ngày 31-12-2020; bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu tính từ ngày 1-1-2021 đối với 55 trường hợp (27 hiệu trưởng và 28 hiệu phó). Với 12 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm lại chức vụ hiện giữ (2 hiệu trưởng và 10 hiệu phó), UBND thị xã Ninh Hòa đề xuất hướng giải quyết đó là công nhận thời gian giữ chức vụ kể từ ngày hết thời hạn bổ nhiệm đến ngày 31-1-2021. Từ ngày 1-2-2021, UBND thị xã sẽ miễn nhiệm chức vụ đối với 12 trường hợp này.


Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã sẽ trực tiếp thực hiện việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học theo quy định hiện hành. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm; chấn chỉnh việc thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT, không để xảy ra các sai phạm như trên.


Tạm ứng chi để đảm bảo lương cho giáo viên


Trong quá trình xử lý những hệ lụy từ việc “quên” tái bổ nhiệm cho hàng chục hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của Phòng GD-ĐT thị xã Ninh Hòa, một vấn đề đặt ra, khi các hiệu trưởng (chủ tài khoản các trường) đang bị “vô hiệu” thì nguyên tắc duyệt chi tài chính của Kho bạc Nhà nước (KBNN) thị xã Ninh Hòa sẽ được xử lý như thế nào? Trao đổi vấn đề này với phóng viên, lãnh đạo KBNN tỉnh cho biết, ngay khi báo đăng về vụ việc này, phía kho bạc đã cho kiểm tra và nhận thấy Kho bạc thị xã Ninh Hòa đã chi đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Vấn đề chậm bổ nhiệm lại thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhưng để an toàn cho tài sản của Nhà nước, KBNN tỉnh đã làm việc với UBND thị xã, Phòng GD-ĐT thị xã yêu cầu các cơ quan này cam kết, đảm bảo những hiệu trưởng bị chậm tái bổ nhiệm vẫn đủ điều kiện để bổ nhiệm lại tính đến thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, hồ sơ thu chi của các trường có cán bộ bị chậm tái bổ nhiệm, Phòng GD-ĐT thị xã phải chứng minh có thanh, quyết toán hàng năm, không bị xuất toán. Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã, Phòng GD-ĐT thị xã cam kết trong thời gian sớm nhất phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nếu không đủ điều kiện thì KBNN sẽ dừng chi.


Đối với vấn đề chi lương, thưởng hiện nay, do chưa có dự toán năm 2021 nên kho bạc chưa chi. Mới đây, Phòng GD-ĐT thị xã Ninh Hòa đã có cam kết để xin KBNN cho phép chi các khoản thiết yếu, do đó, tạm thời, kho bạc sẽ căn cứ vào dự toán và hồ sơ của Phòng GD-ĐT để ứng chi, đảm bảo lương, thưởng Tết cho giáo viên và điện nước cho các trường vận hành. KBNN sẽ phối hợp với các bên để sớm hoàn thiện các thủ tục nhằm đảm bảo chế độ cho giáo viên. Quan điểm của KBNN tỉnh là đảm bảo những khoản tài chính thiết yếu, còn đối với vấn đề mua sắm trang, thiết bị của các trường sẽ dừng lại, đợi khi nào các chủ tài khoản đủ điều kiện phía kho bạc mới cho chi.


Bà Đỗ Thị Thu Trang - Phó Giám đốc KBNN tỉnh cho biết: “Sau Tết Nguyên đán, KBNN tỉnh sẽ thành lập đoàn tiến hành kiểm tra tất cả hồ sơ thanh toán cho các trường tại KBNN thị xã Ninh Hòa, tiếp đó rà soát trên địa bàn toàn tỉnh. Khi có các quyết định của cấp có thẩm quyền, KBNN sẽ căn cứ vào đó để xem xét lại các khoản chi. Nếu cấp có thẩm quyền có quyết định thu hồi các khoản chi, phía kho bạc sẽ cho thu hồi để đảm bảo tài sản của Nhà nước”.


Đình Lâm - Hồng Đăng

 

.

các thông tin tiện ích