Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh: Tổng kết năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 01/10/2020, 23:49 [GMT+7]

Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh: Tổng kết năm học 2019 - 2020

Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Nha Trang - đơn vị trưởng khối.


Năm học qua, 7 trường trong khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo học sinh, sinh viên; tỷ lệ tuyển sinh trung bình đạt 81,6% kế hoạch, trong đó trường cao nhất đạt 136,6%. Các trường đã chú trọng đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, hoạt động đối ngoại. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ, ngành và UBND tỉnh phát động, thực hiện tốt các nội dung ký kết tại hội nghị giao ước thi đua. Tất cả các trường đều đủ tiêu chuẩn xếp loại xuất sắc theo quy chế khối, trong đó Trường Đại học Nha Trang đạt điểm cao nhất. Năm học 2020 - 2021, các trường tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng và hoàn thiện các văn bản về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến… Trường Đại học Khánh Hòa là trưởng khối năm học này.


K.D

.

các thông tin tiện ích