09:12, 01/12/2019

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Củng cố mạng lưới trường, lớp mầm non và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh đến năm 2025.

Củng cố mạng lưới trường, lớp mầm non và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh đến năm 2025.


Còn khó khăn


Hiện nay, toàn tỉnh có 204 trường mầm non, trong đó có 168 trường công lập, 36 trường tư thục. Ngoài ra còn có 458 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tỷ lệ trẻ được ăn bán trú đạt 93,75%. Công tác phát triển đội ngũ ngày càng được quan tâm với 100% giáo viên (GV) đạt chuẩn về trình độ, trong đó trên chuẩn từ 61 đến 81,4%. Ngành đã bố trí 1 GV/lớp đối với lớp học 2 buổi không bán trú và 2 GV/lớp đối với các lớp học có bán trú. Tỷ lệ GV/nhóm trẻ là 1,7; GV/lớp mẫu giáo là 1,62. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được hoàn thành từ năm 2012 và đến nay vẫn tiếp tục duy trì. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phát triển giáo dục mầm non.

 

Trẻ mầm non huyện Khánh Vĩnh vui chơi ngoài trời.

Trẻ mầm non huyện Khánh Vĩnh vui chơi ngoài trời.


Tuy vậy, giáo dục mầm non của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, bất cập. Tỷ lệ trẻ đến trường còn thấp, trong đó độ tuổi nhà trẻ mới chỉ đạt 26,8%, mẫu giáo 86,9%, mẫu giáo 5 tuổi 99,1%. Ở các trường mầm non khu vực thị trấn, thị xã, thành phố, số lượng trẻ/nhóm, lớp còn cao so với quy định. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mới chỉ đạt hơn 35%. Cơ sở vật chất, phòng học nhiều trường đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Toàn tỉnh vẫn còn 3 phòng học tạm; 22 phòng học nhờ, mượn; thiếu 207 phòng chức năng. Lớp ghép 2, 3 độ tuổi vẫn còn nhiều với hơn 200 nhóm, lớp, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi còn thiếu và chưa đồng bộ. Toàn tỉnh có 421 điểm trường nhưng chỉ có 359 điểm trường có 5 loại đồ chơi ngoài trời, 44 điểm trường có 1 đến 3 loại đồ chơi ngoài trời và 18 điểm trường không có đồ chơi ngoài trời.


Bên cạnh đó, toàn tỉnh vẫn còn thiếu hơn 400 GV và khoảng 130 nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non. Chính sách đãi ngộ đối với nhân viên nấu ăn chưa thỏa đáng, chế độ lao động tạm thời thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các trường. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tuy đã cải thiện song vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng trong tỉnh, đặc biệt là ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.


Sẽ ưu tiên đầu tư

 

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 gần 514,7 tỷ đồng. Trong đó, xây thêm 434 phòng học mới trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí 347,2 tỷ đồng; xây 67 phòng chức năng với kinh phí 53,6 tỷ đồng; mua sắm thiết bị, đồ chơi ngoài trời, thiết bị cho trẻ làm quen ngoại ngữ với tổng kinh phí gần 89 tỷ đồng; đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho 1.242 GV và nâng hạng cho 2.103 GV với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thông - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong những năm tới, ngành Giáo dục sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp, ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng đặc biệt khó khăn, các xã, huyện thuộc miền núi biên giới, hải đảo. Đồng thời, phát triển trường lớp đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục con công nhân, người lao động ở khu vực có khu công nghiệp; bảo đảm yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và đủ 1 phòng/lớp, xóa các phòng học bán kiên cố xuống cấp, phòng học tạm, học nhờ. Ngoài ra, bổ sung đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các nhóm, lớp để đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ song song với thực hiện tuyển dụng GV mầm non và đảm bảo chế độ chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.


Ngành cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non; huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục mầm non; đổi mới công tác quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục… Mục tiêu đề ra là đến năm 2025 đạt tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường 35%, mẫu giáo 95%, mẫu giáo 5 tuổi 99,6%. Bên cạnh đó, phấn đấu 90% GV đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên; 85% đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; 60% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất 15 trường đạt chuẩn mức độ 2; 60% trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; 100% trường, nhóm, lớp có đủ và đồng bộ đồ dùng, đồ chơi trong lớp và ngoài trời.


H.NGÂN