11:10, 17/10/2019

Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông

Đây là một trong những nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đây là một trong những nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Theo đó, các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở chủ trì, phối hợp với Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung: nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATGT cho học sinh; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT vào các hoạt động ngoại khóa. Sở cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thực hiện đúng các quy định trong việc tổ chức đưa, đón học sinh bằng xe ô tô; nâng cao tỷ lệ bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Sở sẽ phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu về ATGT, các chương trình giao lưu và hoạt động văn hóa giao thông cho học sinh…


V.A