Tuyên truyền các phong trào thi đua ngành giáo dục

Chủ Nhật, 16/04/2017, 22:57 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình và nhân tố mới ngành GD-ĐT tỉnh năm 2017.


Theo đó, các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc sở đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phong trào, cuộc vận động các cấp; lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, giảng dạy và học tập, tích cực tham gia đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. Trong đó, chú trọng các nhân tố mới, điển hình trong các phong trào thi đua. Đồng thời, lồng ghép phong trào “Dạy tốt - Học tốt” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Việc tuyên truyền thông qua các hình thức như: mở chuyên trang, chuyên mục trên website của đơn vị, báo đài địa phương; trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng…


K.D

.

các thông tin tiện ích