Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Thứ Năm, 13/04/2017, 06:43 [GMT+7]

Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đề nghị phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức và thực hiện viết bài về nội dung: tấm gương nhà giáo, tập thể, cá nhân, đơn vị đóng góp cho sự phát triển của GD mầm non, phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi; quá trình xây dựng và trưởng thành của cơ sở GD mầm non (đặc biệt quan tâm đến xây dựng môi trường GD sư phạm chăm sóc, GD trẻ); sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác chăm sóc, GD trẻ… Bài viết có độ dài từ 3 đến 5 trang A4, kèm ảnh gửi về địa chỉ: htqhoa@khanhhoa.edu.vn và Phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT. Thời gian thực hiện từ năm học 2017 - 2018, định kỳ mỗi năm gửi 2 lần, lần 1 trước ngày 15-3, lần 2 trước ngày 5-10.

 

Cô và cháu Trường Mầm non Bình Minh (huyện Vạn Ninh)
Cô và cháu Trường Mầm non Bình Minh (huyện Vạn Ninh)


Các bài viết sẽ được sở gửi Bộ GD-ĐT lựa chọn và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoạt động nhằm tăng cường công tác truyền thông, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, nỗ lực đối với sự nghiệp phát triển GD mầm non.


T.V


 

.

các thông tin tiện ích