Trường Đại học Thông tin liên lạc:

70 cán bộ tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên năm 2016

Thứ Ba, 05/04/2016, 23:42 [GMT+7]

Ngày 5-4, Trường Đại học Thông tin liên lạc khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên năm 2016. 70 cán bộ giảng dạy chính trị toàn trường tham gia.


Các thí sinh tham gia các phần thi: chuẩn bị đề cương và trình bày bài tuyên truyền miệng; thực hành giảng bài chính trị có ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp tổ chức một buổi dạy thông qua bài giảng chính trị; tổ chức thảo luận trong giảng bài chính trị.


Hội thi nhằm đánh giá thực chất năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị, trung đội trưởng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp đối với công tác giảng dạy chính trị, tuyên truyền miệng; lựa chọn cán bộ tham gia hội thi báo cáo viên cấp Binh chủng trong năm 2016.


Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 7-4.


MẠNH HÙNG
---


 

.

các thông tin tiện ích