21:38, 20/11/2023

Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh: Quan tâm giúp nhau giảm nghèo

THẾ ANH

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo của hội nói riêng và của địa phương nói chung.

Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

Hội CCB huyện Khánh Vĩnh có 18 hội cơ sở, với hơn 900 cán bộ, hội viên. Hầu hết cán bộ, hội viên sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, số ít kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ nên đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ CCB nghèo vẫn còn khá cao. Chính vì vậy, thời gian qua, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp hội chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực.

Hội CCB huyện Khánh Vĩnh phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên và hộ nghèo trên địa bàn.
Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên và hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Quán triệt sâu sắc đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện, thời gian qua, các cấp hội CCB của huyện luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, dám nghĩ, dám làm, tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất lao động, vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thời gian qua, các cấp hội đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời luôn động viên, khuyến khích hội viên thực hiện dồn điền đổi thửa, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Đối với một số mô hình kinh tế nông nghiệp đặc thù, hội luôn động viên, khuyến khích hội viên phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình từ quy mô nhỏ phát triển lên quy mô vừa và lớn, như: Mô hình kinh tế vườn, đồi; quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng; trồng cây ăn quả xen cây thời vụ ngắn ngày... Đến nay, toàn hội đã có 16 trang trại nuôi heo, gà và hàng chục héc-ta vườn cây ăn quả (bưởi, cam, quýt, sầu riêng), tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động là con em CCB và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tạo điều kiện để hội viên tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức cho cán bộ chủ chốt của các hội cơ sở, các hội viên tiêu biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình kinh tế hiệu quả của các tỉnh, thành khác nhằm nâng cao hiệu quả trong phát triển sản xuất. Mặt khác, các cấp hội luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để hội viên tiếp cận, khai thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến nay, đã có hơn 200 hộ CCB được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 7 tỷ đồng. Nhìn chung, các nguồn vốn vay đều được hội viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Ông ĐẶNG VĂN TUẤN - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh: Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Hội CCB huyện luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hội luôn bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, từ đó xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm, từng giai đoạn trong CCB theo bộ tiêu chí quốc gia về hộ nghèo và có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Nhờ vậy, hàng năm, hội đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm nghèo so với kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của huyện.

Mặt khác, hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ hội, vốn tự góp để giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện nay, tổng nguồn quỹ hội có hơn 800 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội cho hội viên vay không tính lãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Chính sự chia sẻ, hỗ trợ nhau đã góp phần giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm từ 42,9% xuống còn 17%. Riêng trong năm 2023, toàn hội đã giảm được 16 hộ CCB nghèo. Hiện nay, hộ CCB khá và giàu trong toàn hội đạt 17%. Hội có 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 9 hội viên đạt cấp tỉnh và hơn 40 hội viên đạt cấp huyện.

Quan tâm hội viên nghèo

Song song với thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, các cấp hội CCB của huyện luôn quan tâm công tác hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hội viên, nhất là hội viên nghèo nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong phát triển kinh tế, nhiều hội viên có điều kiện khá luôn phát huy tình nghĩa đồng đội, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, như: Tư vấn kỹ thuật; hỗ trợ cây, con giống, thức ăn gia súc, đến mùa thu hoạch chỉ lấy tiền gốc, không tính lãi. Qua đó, giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, thời gian qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp hội CCB của huyện đặc biệt quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, toàn hội đã chung tay với các cấp, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây tặng nhà cho gần 20 gia đình hội viên và sửa chữa nhà cho hơn 20 gia đình hội viên nghèo. Đồng thời, trao nhiều mô hình sinh kế, thiết bị, vật dụng sinh hoạt… giúp các gia đình phát triển kinh tế và có đời sống tốt hơn. Vào dịp lễ, Tết hàng năm, Hội CCB huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình hội viên nghèo nói riêng, hộ nghèo nói chung và các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với đó, hàng năm, hội đều phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hội viên, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… Qua đó, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

THẾ ANH