21:25, 20/11/2023

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nỗ lực thực hiện tốt Đề án 06

MAI HOÀNG

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ ban hành có vai trò quan trọng, đột phá để thực hiện chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại những kết quả tích cực bước đầu, tạo tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 14-11, trên địa bàn tỉnh có 1.132.306 người đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chiếm hơn 96% tổng số người tham gia BHXH, BHYT. Toàn tỉnh có 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip. BHXH tỉnh cũng triển khai thực hiện hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe và đã có 25/25 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện. Đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06, BHXH tỉnh đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ gồm: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; phối hợp triển khai Sổ sức khỏe điện tử. Trên địa bàn tỉnh đã có 34 trường hợp đăng ký thành công việc gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với nhiệm vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, 10 tháng năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 2.554 trường hợp từ Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện xác nhận và kịp thời giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh hướng dẫn cài đặt<br>và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số cho học sinh.
Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số cho học sinh.

Ngoài ra, triển khai Quyết định số 422 ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, BHXH tỉnh đã kết nối dịch vụ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và dịch vụ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tăng cường phối hợp

Việc triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 thời gian qua đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mọi hoạt động của ngành, góp phần giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Theo ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh, để triển khai toàn diện, hiệu quả Đề án 06, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai rà soát, cập nhật, xác thực thông tin định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, hiện nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật mã định danh đối với trẻ em; các hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh… cũng đã được cập nhật dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu quý giá để BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp xác minh, rà soát.

BHXH tỉnh mong muốn các đơn vị trên địa bàn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để 100% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, đảm bảo quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH nói riêng cũng như để thực hiện các thủ tục hành chính nói chung.

MAI HOÀNG