10:03, 26/03/2023

Kê khai và nộp lệ phí trước bạ bằng hình thức điện tử

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 691 về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử về khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên toàn quốc. Về vấn đề này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 691 về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử về khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên toàn quốc. Về vấn đề này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Cục Thuế tỉnh

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh


Sau hơn 2 năm triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đến nay, Tổng cục Thuế triển khai trên toàn quốc thông qua hệ thống thuế điện tử phân hệ cá nhân (https://canhan.gdt.gov.vn). Trường hợp NNT đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai lệ phí trước bạ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế; chưa có tài khoản thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.


Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ thành lập các tổ chỉ đạo và tổ triển khai nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai; phối hợp với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ NNT nộp điện tử lệ phí trước bạ.


- Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử được thực hiện như thế nào, thưa ông?


- Việc tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử được thực hiện theo 4 bước.


Bước 1: NNT thực hiện kê khai tờ khai lệ phí trước bạ trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế phân hệ cá nhân, nhập thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số khung (đối với xe nhập khẩu); số seri phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, ngày cấp (đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước).


Bước 2: Cổng TTĐT tự động gửi yêu cầu truy vấn sang hệ thống ứng dụng của Bộ Giao thông vận tải để lấy các thông tin tài sản hiển thị trên tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.


Bước 3: NNT thực hiện đối chiếu thông tin điện tử với thông tin trên hồ sơ giấy. Trường hợp khớp đúng, NNT tiếp tục hoàn thiện việc kê khai các thông tin còn thiếu trên tờ khai và thực hiện theo yêu cầu của Cổng TTĐT để hoàn thành tờ khai, Cổng TTĐT gửi mã xác thực (OTP) đến số điện thoại đã kê khai của NNT để hoàn thiện gửi hồ sơ. Trường hợp không khớp đúng, NNT kiểm tra lại thông tin kê khai hoặc liên hệ với chi cục thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy để được hướng dẫn.


Bước 4: Cổng TTĐT gửi thông báo về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-1 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế vào địa chỉ thư điện tử đã kê khai của NNT.


Đối với việc giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử, Cổng TTĐT tự động chuyển thông tin tờ khai vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất để xử lý, xác định số tiền lệ phí trước bạ ô tô, xe máy phải nộp theo quy định của pháp luật. Trường hợp ô tô, xe máy đã có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính lệ phí trước bạ của Cục Thuế, ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất gửi thông tin xử lý đến Cổng TTĐT để cổng tự động gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2 ban hành kèm theo Thông tư số 19 của Bộ Tài chính và thông báo nộp lệ phí trước bạ vào địa chỉ thư điện tử của NNT; đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số thuế phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của NNT.


Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính lệ phí trước bạ của Cục Thuế, NNT thực hiện theo các bước.


Bước 1: Cổng TTĐT gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2 ban hành kèm theo Thông tư số 19 và thông báo cho NNT đến nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ trực tiếp tại cơ quan thuế vào địa chỉ thư điện tử của NNT, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ vào số điện thoại đã kê khai.


Bước 2: Khi nhận được thông tin mã hồ sơ do NNT cung cấp, cán bộ giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhập mã hồ sơ vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất và thực hiện in phiếu hẹn, gửi đề nghị Cục Thuế xây dựng giá tính lệ phí trước bạ theo hướng dẫn.


Bước 3: Sau khi có giá tính lệ phí trước bạ, cán bộ giải quyết hồ sơ vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất tra cứu lại tờ khai điện tử chưa có giá, thực hiện tính lệ phí trước bạ và trình lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt tờ khai theo quy trình tại Quyết định số 2050 ngày 21-11-2017 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất). Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Cổng TTĐT tự động gửi thông báo nộp lệ phí trước bạ vào địa chỉ thư điện tử của NNT, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số tiền phải nộp đến số điện thoại đã kê khai.


- Xin ông cho biết cụ thể hình thức nộp lệ phí trước bạ điện tử?


- NNT có thể nộp lệ phí trước bạ điện tử qua các hình thức: Dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking của ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MBBank, VPBank, TPBank, LienvietPostBank); Cổng Dịch vụ công quốc gia; ứng dụng điện thoại eTax Mobile của ngành Thuế.


Đối với việc nộp thuế qua app eTax Mobile, NNT thực hiện các bước: Tải và mở app eTax Mobile; đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi cơ quan thuế hoặc tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an; chọn nộp thuế; chọn loại thuế thanh toán - lệ phí trước bạ phương tiện; nhập thông tin mã hồ sơ đã được gửi đến số điện thoại của NNT, chọn “tra cứu”; nhấn “tiếp tục” để thực hiện nộp tiền; chọn ngân hàng thanh toán và nhấn “tiếp tục”, hiển thị màn hình chọn tài khoản thanh toán; nhấn “thanh toán”, hiển thị màn hình nhập mã OTP nhấn “hoàn thành”…


NNT có thể nộp thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia qua các bước: Đăng nhập dichvucong.gov.vn, chọn “thanh toán trực tuyến”, “nộp thuế cá nhân/trước bạ”; chọn “nộp thuế cá nhân”; thông tin NNT sẽ hiển thị đầy đủ ở vùng 1, nếu NNT tự nộp thì chọn “thanh toán” ở vùng 2, nộp thay thì chọn “thuế trước bạ” ở vùng 3, sau đó chọn “thanh toán” ở vùng 4; chọn ngân hàng bấm “thanh toán”, hệ thống sẽ tự động chuyển đến kênh thanh toán Internet Banking của ngân hàng, NNT thực hiện các thủ tục nộp tiền theo hướng dẫn của ngân hàng…


- Xin cảm ơn ông!


C. VÂN (Thực hiện)