10:01, 29/01/2023

Hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 06 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 06 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.


Theo đó, người lao động không là đoàn viên nhận mức 70% so với đoàn viên công đoàn. Nguyên tắc là chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ, cha hoặc người chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi nếu đủ điều kiện. Thời gian tối đa để người lao động nhận tiền từ khi gửi hồ sơ đúng quy định là 15 ngày. Thủ tục hỗ trợ hoàn thiện chậm nhất trong ngày 30-5-2023. Công đoàn các cấp có trách nhiệm chủ động sử dụng nguồn lực địa phương, đơn vị để thực hiện chính sách hiệu quả. Liên đoàn lao động các tỉnh, thành, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ trì xác định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, nếu đã nhận hỗ trợ mức thấp rồi chuyển sang mức cao hơn thì hưởng tiếp chênh lệch. Người có nhu cầu hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ theo hướng dẫn đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp tỉnh nơi cư trú hoặc nơi bị mất việc.


Đối với người lao động là đoàn viên công đoàn bị mất việc (chấm dứt hợp đồng lao động) từ ngày 1-10-2022 đến hết 31-3-2023, trừ trường hợp tự nghỉ việc trái pháp luật, bị sa thải, thử việc không đạt yêu cầu, bị hủy thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, nhận trợ cấp mất sức hàng tháng nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/người. Công đoàn viên bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian hợp đồng từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương vì lý do cá nhân) từ ngày 1-10-2022 đến hết 31-3-2023 được hỗ trợ một lần 2 triệu đồng/người.


Người lao động là công đoàn viên làm việc theo hợp đồng lao động bị giảm giờ làm, giảm số ngày làm việc (trừ trường hợp làm thêm giờ), hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên từ ngày 1-10-2022 đến 31-3-2023 được hỗ trợ một lần với mức 1 triệu đồng/người. Những người nhận hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng.


Trong 3 nhóm đối tượng nhận hỗ trợ, nữ lao động từ 35 tuổi trở lên, nữ đang mang thai, người lao động nuôi con đẻ hoặc con nuôi, chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi cũng nhận mức tương tự đoàn viên công đoàn.


V.G (Tổng hợp)