06:01, 12/01/2023

Tổng kết công tác đoàn - hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Chiều 12-1, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn - hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chiều 12-1, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn - hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Năm qua, các cấp bộ đoàn - hội trong tỉnh đã thi đua sôi nổi với các phong trào, chương trình, hoạt động thiết thực. Các cấp bộ đoàn tổ chức hơn 512 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, sửa chữa 14km đường quê, thực hiện 37km công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; triển khai 136 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; duy trì hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hiện nay toàn tỉnh có 185 tổ thanh niên vay vốn... Các cấp bộ hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 19 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn...

Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc
Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc

Năm 2023, các cấp bộ đoàn - hội trong tỉnh hướng đến mục tiêu có 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 25.000 thanh thiếu niên và giới thiệu 5.000 thanh niên có việc làm; hỗ trợ 5.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn… 

Dịp này, Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho 8 đơn vị xuất sắc dẫn đầu; trao bằng khen cho 5 đơn vị xuất sắc; trao bằng khen cho 42 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao cờ cho 2 tập thể xuất sắc dẫn đầu, trao bằng khen cho 7 đơn vị xuất sắc...

V.THÀNH