04:11, 25/11/2022

Trường Sĩ quan Không quân: Thực hành mở máy hồi phục, bồi dưỡng giảng viên Khoa Máy bay - Động cơ

Ngày 24 và 25-11, tại Trung tâm Kỹ thuật hàng không (Sân bay Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên), Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thực hành mở máy hồi phục, bồi dưỡng giảng viên Khoa Máy bay - Động cơ.

Ngày 24 và 25-11, tại Trung tâm Kỹ thuật hàng không (Sân bay Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên), Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thực hành mở máy hồi phục, bồi dưỡng giảng viên Khoa Máy bay - Động cơ.

Giao nhiệm vụ cho các giảng viên tham gia thực hành, bồi dưỡng
Giao nhiệm vụ cho các giảng viên tham gia thực hành, bồi dưỡng

Trong thời gian huấn luyện, 8 giảng viên của khoa đã thực hành mở máy, kiểm tra các tham số làm việc của động cơ và hoạt động của các hệ thống trên 2 loại máy bay Su-22M, Su-22M3.

Kết quả, 100% giảng viên hoàn thành kế hoạch, trong đó có 2 giảng viên mới của khoa được bồi dưỡng mở máy thành công trên 2 loại máy bay Su-22M và Su-22M3 đảm bảo an toàn, chất lượng.

ĐỒNG TẤT ĐẠT