04:10, 04/10/2022

Giao nhiệm vụ cho học viên tham gia đào tạo tại Vùng 4 Hải quân

Ngày 4-10, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho học viên khoá 67 tham gia đào tạo giai đoạn 1 tại Vùng 4 Hải quân.

Ngày 4-10, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho học viên khoá 67 tham gia đào tạo giai đoạn 1 tại Vùng 4 Hải quân.

 

Các học viên lên đường thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại Vùng 4 Hải quân
Các học viên lên đường thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại Vùng 4 Hải quân

 

Đợt đào tạo này có 204 học viên trúng tuyển năm 2022. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo học viện yêu cầu các học viên khóa 67 xác định rõ nhiệm vụ; chuẩn bị tốt tư tưởng, tinh thần, ý chí quyết tâm; khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với môi trường quân ngũ; hăng hái thi đua, ra sức huấn luyện, học tập, rèn luyện, nhất là về bản lĩnh chính trị, chức trách quân nhân, trình độ kỹ, chiến thuật và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; điều lệnh, điều lệ, kỷ luật, chế độ, quy định của Quân đội và đơn vị. Từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm tiền đề vững chắc cho những giai đoạn đào tạo tiếp theo tại học viện.

VĨNH THÀNH