09:10, 04/10/2022

Đề nghị xử lý 4 đơn vị không phối hợp cung cấp giá cát xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng về việc xử lý các đơn vị không phối hợp cung cấp giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20-10.

UBND tỉnh Khánh Hòavừa có văn bản giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Xây dựng về việc xử lý các đơn vị không phối hợp cung cấp giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20-10.


Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, qua danh sách cung cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường về 5 đơn vị được cấp phép khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị 5 đơn vị phối hợp bằng văn bản, công bố giá bán tại cơ sở với tần suất 1 quý/lần hoặc sớm hơn khi có biến động về giá. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh phối hợp cung cấp thông tin về giá bán cát tại hồ Hoa Sơn (xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh); 4 đơn vị còn lại không phối hợp cung cấp giá bán, gây khó khăn trong việc công bố giá cát tại địa phương, ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và sẽ không có cơ sở để sử dụng giá cát trong việc lập, thẩm định, dự toán tổng mức đầu tư. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra Sở Tài chính tiến hành xử phạt theo quy định tại Nghị định số 109 ngày 24-9-2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn đối với 4 đơn vị không phối hợp cung cấp giá cát xây dựng; giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các biện pháp xử lý bổ sung cho phù hợp với quy định về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.


THÁI THỊNH