Toàn tỉnh hỗ trợ 476.667 lượt người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ Nhật, 25/09/2022, 20:36 [GMT+7]

Toàn tỉnh hỗ trợ 476.667 lượt người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, từ tháng 7-2021 đến ngày 12-9-2022, toàn tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 476.667 lượt người, tổng số tiền hơn 703 tỷ đồng.


Cụ thể, tỉnh thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 4.886 đơn vị sử dụng 90.011 người lao động, với số tiền hơn 28,6 tỷ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 12 đơn vị, 942 lao động với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho hơn 300 lao động với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 17.452 người với số tiền hơn 60,1 tỷ đồng; hỗ trợ cho 6.546 người lao động ngừng việc với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho 236 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 875 triệu đồng; hỗ trợ cho 118.251 người thuộc diện F0 và F1 với số tiền hơn 131,4 tỷ đồng… Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 13.055 hộ kinh doanh hơn 39,1 tỷ đồng; giải ngân cho 19 đơn vị vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 3.093 người lao động với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng; hỗ trợ cho 192.512 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền hơn 380 tỷ đồng...


Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.449 người lao động đang làm việc tại 41 doanh nghiệp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.


PHÚ AN

 

.

các thông tin tiện ích